Dosto RopAdeno-Na objednávku

Dosto RopAdeno-Na objednávku

Obsah: 5 l

RopAdeno®

Moderná dezinfekcia pitnej vody – revolúcia v pretekoch holubov!

Prečo je hygiena pitnej vody taká dôležitá pre ľudí a zvieratá (poštové holuby)?

Tráviaci trakt je zďaleka najväčším vstupným bodom pre akýkoľvek typ zárodkov. Čistá a nekontaminovaná pitná voda pre ľudí a zvieratá je základnou požiadavkou pre zdravie a pohodu. Život ohrozujúce problémy spôsobené kontaminovanou pitnou vodou, ako sú prírodné katastrofy, sa vyskytujú znova a znova. Smrteľné choroby ako napr B. E-coli, cholera a iné infekcie sú v týchto situáciách často výsledkom kontaminovanej pitnej vody. Každý si uvedomuje dôležitosť hygienicky nezávadnej pitnej vody. Pri pretekoch holubov treba viac dbať na pitnú vodu.

Čo je RopAdeno®?

RopAdeno® je voda upravená novou elektrolýzou so špeciálnymi vlastnosťami. Táto špeciálna technológia, ktorou sa potom táto voda upravuje elektrickým prúdom, produkuje okrem iného aj kyselinu prechlórovú, jeden z najsilnejších dezinfekčných prostriedkov a zároveň jeden z najlepšie tolerovaný živým organizmom. Je povolené pridávať RopAdeno® do pitnej vody len kvôli tejto vynikajúcej kompatibilite.

RopAdeno® je však mnohonásobne účinnejší ako samotná kyselina chlórnatá a so svojou takmer neutrálnou hodnotou pH nie je ani leptavý. Časť elektricky pridanej energie zostáva v molekulách a látkach, ktoré sa chcú v normálnom prostredí vybiť späť do rovnováhy.
S produktom RopAdeno® je možné tento vysokoenergetický náboj po prvýkrát skladovať vo fľaši dlhší čas a je tiež overiteľne merateľný ako redoxný potenciál.
Proces dezinfekcie vody elektrolýzou nie je nový. Doteraz sa však náboj po krátkom čase, niekedy aj po hodinách, jednoducho opäť sám neutralizoval a proti baktériám, vírusom, plesniam a spóram už nebol žiadny účinok.
Novinkou je, že s RopAdeno® sa po prvý raz podarilo vyrobiť stabilný produkt, ktorý je účinný počas dlhého obdobia a ponúknuť tak trhu skutočne predajný produkt. Tento nový proces je založený na niekoľkých patentoch.

Prečo RopAdeno® funguje?

Keď sa kladne nabitý RopAdeno® dostane do kontaktu s mikroorganizmami ako kokteil elektrického náboja a kyseliny chlórnej, chce použiť záporne nabité molekuly v ich bunkách, aby sa opäť dostali do rovnováhy. Navyše napáda zložky v bunkovej stene, ktorá sa tak stáva priepustnou. Priťahovaním (magnetizmom) negatívneho bunkového obsahu cez napadnutú bunkovú stenu dochádza k jeho zničeniu a mechanickému usmrteniu baktérií, takmer „bleskovo“. To znemožňuje rozvoj rezistencie.
RopAdeno® pôsobí proti všetkým baktériám, vírusom, hubám a spóram vo veľmi krátkom čase.

Okrem toho RopAdeno® rozpúšťa biofilm vo vodných žľaboch, v ktorých sa môžu usadzovať aj patogény. Keď už máte patogén vo vodovodnom potrubí, dokonca aj čistá pitná voda môže byť okamžite opäť kontaminovaná patogénmi v biofilme vodovodného potrubia. Mimochodom, tento problém, že patogény sa usadili vo vodovodnom potrubí, sa môže vyskytnúť kdekoľvek. To by mal byť veľký problém aj s dopravnými prostriedkami na prepravu poštových holubov.

Zákonodarca povoľuje pridávanie 3 % (30 ml/1 liter) RopAdeno® do pitnej vody a klasifikuje ho ako absolútne neškodný pre ľudí a zvieratá. Toto dávkovanie predstavuje spoľahlivú ochranu pred prenosom chorôb pitnou vodou, zachováva sa črevná flóra a zvieratá prekypujú zdravím, pretože sú chránené pred nežiaducimi mikróbmi a sú od nich oslobodené.
Krátkodobo by bola možná aj vyššia dávka pri akútnom priebehu choroby mladých zvierat. V praxi sa však už ukázalo, že pri dennom dávkovaní len 10 – 15 ml na 1 liter pitnej vody u chovateľov, ktorí boli každoročne postihnutí chorobou mláďat, nedošlo k prepuknutiu choroby po prvýkrát. Mnohí z týchto chovateľov boli dokonca schopní po prvýkrát úplne upustiť od používania antibiotík. V posledných rokoch mnohí medzinárodne uznávaní chovatelia prvýkrát používajú RopAdeno® s ohromujúcim úspechom.

Prečo teda používať RopAdeno® vo vodných žľaboch alebo dopravných prostriedkoch na prepravu poštových holubov?

Všetky holuby nesú patogény špecifické pre holubník vo forme zárodkov, baktérií alebo vírusov. Ak sa zíde veľa holubov, tak ako u mláďat, logicky budete mať po krátkom čase priamo v pitnej vode veľa rôznych patogénov. Patogény sa veselo množia a potom sú priamo absorbované všetkými ostatnými holubmi cez gastrointestinálny trakt. Tento problém je známy už dlhú dobu a v odbornom žargóne sa označuje ako „crowding“ .

RopAdeno® okamžite zabíja VŠETKY tieto patogény a udržiava vaše korytá čisté bez poškodenia holubov. To znamená, že patogény sa už neprenášajú pitnou vodou a nemôžu sa usadzovať v napájačkách.

100,00 

1.Miesto

Šport E ( > 700 km) – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Šport C ( > 500 km) – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon – Dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – super dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

 

 

 

 

1.Miesto

Šport G (Eso ročiak) – OZ Ružomberok – 2022. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon – Krátke trate – OZ Ružomberok – 2022.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – dlhé a superdlhé trate – OZ Ružomberok – 2022. - Pigeon Race Results

 

Rok 2022

 

558km – 3,8,14,14,15,20,28,34,35,35,36,47,55,57,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,88,92

 

638km – 12,16,18,29,30,37,40,54,58,70,75,77,79

 

768km – 1,2,4,9,10,11,12,12,14,15,16,18,24,26,27,28,34,34,42

 

Rok 2021

 

168km – 4,9,16,17,18,29,30,33,45,45,48,51,52,53,63,76,85,…

 

242km – 3,4,5,9,30,32,34,37,39,40,41,42,60,62,63,64,65,…

 

392km – 4,5,43,48,60,72,….

 

242km – 18,21,23,25,26,27,…

 

354km – 3,11,12,16,19,20,27,38,41,42,52,54,61,69,71,76,77,78,79,89,….

 

299km – 23,41,43,44,46,64,…

 

558km – 3,3,6,9,15,17,26,27,29,32,40,56,…

 

758km–  1,3,6,6,14,27,28,31,32,37…

 

Rok 2020

 

351km – 3,11,12,16,27,38,52,61,69,71,76,77,78,…

 

758km – 3,5,7,8,9,10,12,14,19,…

 

558km – 8,12,25,28,34,40,45,47,52,…

 

638km – 15,49,54

 

 

Rok 2022

 

558km – 3,8,14,14,15,20,28,34,35,35,36,47,55,57,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,88,92

 

638km – 12,16,18,29,30,37,40,54,58,70,75,77,79

 

768km – 1,2,4,9,10,11,12,12,14,15,16,18,24,26,27,28,34,34,42

 

Rok 2021

 

168km – 4,9,16,17,18,29,30,33,45,45,48,51,52,53,63,76,85,…

 

242km – 3,4,5,9,30,32,34,37,39,40,41,42,60,62,63,64,65,…

 

392km – 4,5,43,48,60,72,….

 

242km – 18,21,23,25,26,27,…

 

354km – 3,11,12,16,19,20,27,38,41,42,52,54,61,69,71,76,77,78,79,89,….

 

299km – 23,41,43,44,46,64,…

 

558km – 3,3,6,9,15,17,26,27,29,32,40,56,…

 

758km–  1,3,6,6,14,27,28,31,32,37…

 

Rok 2020

 

351km – 3,11,12,16,27,38,52,61,69,71,76,77,78,…

 

758km – 3,5,7,8,9,10,12,14,19,…

 

558km – 8,12,25,28,34,40,45,47,52,…

 

638km – 15,49,54

 

1.Miesto

Šport E ( > 700 km) - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Šport C ( > 500 km) - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon - Dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - super dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

 

 

 

 

1.Miesto

Šport G (Eso ročiak) - OZ Ružomberok - 2022. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon - Krátke trate - OZ Ružomberok - 2022.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - dlhé a superdlhé trate - OZ Ružomberok - 2022. - Pigeon Race Results