Miroslav Krajči

Holuby Svet

 

 

Miroslav krajči

Vášeň pre HOLUBY

Keď sa z hobby stane vášeň na celý život

Som chovateľom poštových holubov. Poštové holuby sú moja vášeň, ktorú robím od mladého veku. Ako chlapec som choval poštové holuby a s pribúdajúcim vekom a skúsenosťami mi tak prirástli k srdcu, že si teraz neviem ani predstaviť môj život bez tohto krásneho koníčka. V roku 2017 som si postavil vysnívaný holubník a intenzívne sa začal venovať tomuto športu. Rád by som odovzdal moje skúsenosti mladým chovateľom aby mal tento krásny šport pokračovateľov aj medzi mladými. Pokiaľ sa budete tomuto koníčku, športovému holubiarstvu venovať zodpovedne, tak potom príde aj výsledok a s ním spojená radosť.

TOLLISAN – PRODUKTY

TOTO   SÚ  CHOVATELIA  OD  KTORÝCH  POCHÁDZA  MÔJ  CHOV  HOLUBOV

Hardy Krüger

Úspešný nemecký chovateľ

Arie Dijkstra

Úspešný chovateľ Holandska

vredeveld leemhuis

Úspešný chovateľ Holandska

Jos Thone

Úspešný belgický chovateľ

Raymund Cobut

Úspešný belgický chovateľ

Thibaut Boons

Úspešný belgický chovateľ

Dirk van den Bulck

Úspešný belgický chovateľ

Gerard Koopman-C&G

Úspešný chovateľ Holandska

Karel Meulemans

Úspešný belgický chovateľ

Dirk Van Dyck

Úspešný belgický chovateľ

Gaby Vandenabeele

Úspešný belgický chovateľ

Jan Hooymans

Úspešný chovateľ Holandska

Čo robím

Tréning poštových holubov

Je to už dávno keď holub bol pôvodne vtákom kráľov, princov a šľachticov.

V skutočnosti to bolo pôvodne v rozpore so zákonom aby obyčajný človek vlastnil holuby!

Holuby boli pôvodne chované „doma“, aby mohli prenášať správy na veľké vzdialenosti, hlavne pre armádne účely.

Egypťania a Peržania boli známi tým, že používali cvičené holuby na doručovanie dôležitých správ.

Starí Číňania ich používali ako formu Poštovej služby.

To samozrejme viedlo k súťažnému športu holubov preteky, kde je rýchlosť a výdrž vtákov

testovaná na vzdialenosti 100 až 1000 kilometrov.

 

Príprava na súťaže

Aby ste dosiahli dobré výsledky v chove športových holubov je dôležitá výživa a zdravie každého jedinca.

Príprava holubov po zdravotnej a kondičnej stránke je celá veda a veľmi citlivá záležitosť. V správnom načasovaní preventívnej liečby a výživy či už v pred súťažnom období alebo v období môže byť rozhodujúci faktor či sa Vaše holuby budú umiestnene v súťaži na prvých priečkach. Ale dôležitá je aj samotná rýchla regenerácia športového holuba či už po fyzickej a stresovej stránke. Veľa holubiarov podceňuje mentálnu stránku športových holubov, ktorý zažívajú niekedy existenčný stres z vyčerpania keď sú lovený dravcami a skúšaný extrémnym počasím.

 

ČO ma ženie vpred

Moja túžba je byť lepší pre Vás

Pozorujem, sledujem a učím sa od najlepších holubiarov na svete. Snažím sa získať čo najviac informácií od skúsených domácich aj zahraničných chovateľov. Niektoré praktiky som vedel aplikovať vo vlastnom chove a tréningoch a tým si overovať  ako fungujú v praxi. Ak fungujú tak sa snažím o tieto skúsenosti podeliť s priateľmi chovateľmi ale aj mladými začínajúcimi holubiarmi aby sa im lepšie darilo. Je to veľká radosť keď vidíte mladých začínajúcich chovateľov ako sa im darí dosahovať pekné výsledky v športovom holubiarstve.