05. 2023-SK-02311-2008-Mp-Markus Sollner x Jos Thone

05. 2023-SK-02311-2008-Mp-Markus Sollner x Jos Thone
otec-1655

Matka-1000

Otec: 19-SK-0303-1655 Mp
V holubovi sa nachádza môj základný holub Markus Sollner

Brat holuba vyhral 1. miesto

World Best Pigeon – Dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021.
Majstrovstvo Slovenska – dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021

2.miesto Šport C ( > 500 km) – OZ Ružomberok – 2022

638.842 km/6,24,7,40,48,77
558.205 km/1,2,11,14,15,16,20,20,28,34

758Km-2,2,16,17,27,52

Z tej istej línie holubica 1.miesto kat.I OZ Ružomberok, Celoštátna výstava Nitra 2022. Tá istá holubica 1.miesto kat.E OZ Ružomberok, Celoštátna výstava Trenčín 2023.

Pôvod holubov Markus Sollner, holuby sa osvedčili v testovacích staniciach vo svete (Sun City Milion Dollar, 8,miesto)

 Z matkinej strany základná holubica 344 pôvodom Jos Thone, jej rodičia 499/13 Olympiáda výhry: Šport C 2,miesto Slovensko 2016, 2017. Šport E 2,miesto Slovensko 2017. Otec 407/13, Šport E 4,miesto Slovensko 2016, 2017. Po tejto holubici vzišlo päť dobrých dlhotraťových holubov. Súrodenec Sisi 78.miesto Algarve Golden Race 2022, final race Braganca 505km.
 Súrodenci:
558km: 1,2,3,7,11,17,20,25,29,31,31,33,37,39,39,40,61
638km: 2,7,7,12,37,38,40
768km: 1,2,6,6,9,10,20,24,26,34,168
1,miesto Majstrovstvo Slovenska dlhé a superdlhé trate – OZ Ružomberok – 2021
1,miesto Majstrovstvo Slovenska dlhé a superdlhé trate – OZ Ružomberok – 2022

Sestra holubice získala 1.miesto kat. C OZ Ružomberok celoštátna výstava Trenčin 2023. Súrodenci sa zúčastnili Golden Algarve Race 2022, v ťažkom finále 505km 78.miesto ( druhý slovenský holub). V roku 2023 Golden Algarve Race tiež umiestnený ako druhý slovenský holub.

1 na sklade

Táto aukcia skončila

1.Miesto

Šport E ( > 700 km) – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Šport C ( > 500 km) – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon – Dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – super dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

 

 

 

 

1.Miesto

Šport G (Eso ročiak) – OZ Ružomberok – 2022. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon – Krátke trate – OZ Ružomberok – 2022.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – dlhé a superdlhé trate – OZ Ružomberok – 2022. - Pigeon Race Results

 

Rok 2022

 

558km – 3,8,14,14,15,20,28,34,35,35,36,47,55,57,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,88,92

 

638km – 12,16,18,29,30,37,40,54,58,70,75,77,79

 

768km – 1,2,4,9,10,11,12,12,14,15,16,18,24,26,27,28,34,34,42

 

Rok 2021

 

168km – 4,9,16,17,18,29,30,33,45,45,48,51,52,53,63,76,85,…

 

242km – 3,4,5,9,30,32,34,37,39,40,41,42,60,62,63,64,65,…

 

392km – 4,5,43,48,60,72,….

 

242km – 18,21,23,25,26,27,…

 

354km – 3,11,12,16,19,20,27,38,41,42,52,54,61,69,71,76,77,78,79,89,….

 

299km – 23,41,43,44,46,64,…

 

558km – 3,3,6,9,15,17,26,27,29,32,40,56,…

 

758km–  1,3,6,6,14,27,28,31,32,37…

 

Rok 2020

 

351km – 3,11,12,16,27,38,52,61,69,71,76,77,78,…

 

758km – 3,5,7,8,9,10,12,14,19,…

 

558km – 8,12,25,28,34,40,45,47,52,…

 

638km – 15,49,54

 

 

Rok 2022

 

558km – 3,8,14,14,15,20,28,34,35,35,36,47,55,57,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,88,92

 

638km – 12,16,18,29,30,37,40,54,58,70,75,77,79

 

768km – 1,2,4,9,10,11,12,12,14,15,16,18,24,26,27,28,34,34,42

 

Rok 2021

 

168km – 4,9,16,17,18,29,30,33,45,45,48,51,52,53,63,76,85,…

 

242km – 3,4,5,9,30,32,34,37,39,40,41,42,60,62,63,64,65,…

 

392km – 4,5,43,48,60,72,….

 

242km – 18,21,23,25,26,27,…

 

354km – 3,11,12,16,19,20,27,38,41,42,52,54,61,69,71,76,77,78,79,89,….

 

299km – 23,41,43,44,46,64,…

 

558km – 3,3,6,9,15,17,26,27,29,32,40,56,…

 

758km–  1,3,6,6,14,27,28,31,32,37…

 

Rok 2020

 

351km – 3,11,12,16,27,38,52,61,69,71,76,77,78,…

 

758km – 3,5,7,8,9,10,12,14,19,…

 

558km – 8,12,25,28,34,40,45,47,52,…

 

638km – 15,49,54

 

1.Miesto

Šport E ( > 700 km) - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Šport C ( > 500 km) - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon - Dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - super dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

 

 

 

 

1.Miesto

Šport G (Eso ročiak) - OZ Ružomberok - 2022. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon - Krátke trate - OZ Ružomberok - 2022.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - dlhé a superdlhé trate - OZ Ružomberok - 2022. - Pigeon Race Results