Dosto RopAdeno

Dosto RopAdeno

Dosto RopAdeno

Obsah: 1000 ml
  • proti baktériám
  • proti vírusom
  • proti plesniam
RopAdeno® je voda upravená elektrolýzou so špeciálnymi vlastnosťami. Touto špeciálnou technológiou, ktorou sa táto voda následne upravuje elektrickým prúdom, sa okrem iného vyrába aj kyselina hyperchlórová, jeden z najsilnejších dezinfekčných prostriedkov a zároveň jeden z najlepšie znášaný živým organizmom. Je povolené pridávať RopAdeno® do pitnej vody len kvôli tejto vynikajúcej kompatibilite.

popis

RopAdeno®
Moderná dezinfekcia pitnej vody – revolúcia v pretekoch holubov!

Čo je RopAdeno®?

RopAdeno® je voda upravená novou elektrolýzou so špeciálnymi vlastnosťami. Touto špeciálnou technológiou, ktorou sa táto voda následne upravuje elektrickým prúdom, sa okrem iného vyrába aj kyselina hyperchlórová, jeden z najsilnejších dezinfekčných prostriedkov a zároveň jeden z najlepšie znášaný živým organizmom. Je povolené pridávať RopAdeno® do pitnej vody len kvôli tejto vynikajúcej kompatibilite.

RopAdeno® je však mnohonásobne účinnejší ako len samotná kyselina chlórnatá a so svojou takmer neutrálnou hodnotou pH nie je ani leptavý. Časť elektricky pridanej energie zostáva v molekulách a látkach, ktoré sa chcú v normálnom prostredí vybiť späť do rovnováhy.
S produktom RopAdeno® je možné tento vysokoenergetický náboj po prvýkrát skladovať vo fľaši dlhší čas a je tiež overiteľne merateľný ako redoxný potenciál.

RopAdeno® pôsobí proti všetkým baktériám, vírusom, hubám a spóram vo veľmi krátkom čase.

Výrobca povoľuje pridávanie 3 % (30 ml/1 liter) RopAdeno® do pitnej vody a klasifikuje ho ako absolútne neškodný pre ľudí a zvieratá. Toto dávkovanie poskytuje spoľahlivú ochranu pred prenosom chorôb pitnou vodou, zachováva sa črevná flóra a zvieratá prekypujú zdravím, pretože sú chránené pred nežiaducimi mikróbmi a sú od nich oslobodené.
Krátkodobo by bola možná aj vyššia dávka pri akútnom priebehu choroby mladých zvierat. V praxi sa však už ukázalo, že pri dennom dávkovaní len 10 – 15 ml na 1 liter pitnej vody u chovateľov, ktorí boli každoročne postihnutí chorobou mláďat, nedošlo k prepuknutiu choroby po prvý raz. Mnohým z týchto chovateľov sa dokonca po prvý raz podarilo úplne upustiť od používania antibiotík. V posledných rokoch mnohí medzinárodne uznávaní chovatelia prvýkrát používajú RopAdeno® s ohromujúcim úspechom.

RopAdeno® okamžite zabíja VŠETKY tieto patogény a udržiava vaše korytá čisté bez poškodenia holubov. To znamená, že patogény sa už neprenášajú pitnou vodou a nemôžu sa usadzovať v napájačkách.

 

dávkovanie

Preventívne: 10 ml na liter pitnej vody V
prípade potreby: 15 ml na liter pitnej vody

 

prísad

Zloženie:
0,05% – 0,07% aktívny chlór

 

 

23,50 

1.Miesto

Šport E ( > 700 km) – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Šport C ( > 500 km) – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon – Dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – super dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021. - Pigeon Race Results

 

 

 

 

1.Miesto

Šport G (Eso ročiak) – OZ Ružomberok – 2022. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon – Krátke trate – OZ Ružomberok – 2022.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska – dlhé a superdlhé trate – OZ Ružomberok – 2022. - Pigeon Race Results

 

Rok 2022

 

558km – 3,8,14,14,15,20,28,34,35,35,36,47,55,57,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,88,92

 

638km – 12,16,18,29,30,37,40,54,58,70,75,77,79

 

768km – 1,2,4,9,10,11,12,12,14,15,16,18,24,26,27,28,34,34,42

 

Rok 2021

 

168km – 4,9,16,17,18,29,30,33,45,45,48,51,52,53,63,76,85,…

 

242km – 3,4,5,9,30,32,34,37,39,40,41,42,60,62,63,64,65,…

 

392km – 4,5,43,48,60,72,….

 

242km – 18,21,23,25,26,27,…

 

354km – 3,11,12,16,19,20,27,38,41,42,52,54,61,69,71,76,77,78,79,89,….

 

299km – 23,41,43,44,46,64,…

 

558km – 3,3,6,9,15,17,26,27,29,32,40,56,…

 

758km–  1,3,6,6,14,27,28,31,32,37…

 

Rok 2020

 

351km – 3,11,12,16,27,38,52,61,69,71,76,77,78,…

 

758km – 3,5,7,8,9,10,12,14,19,…

 

558km – 8,12,25,28,34,40,45,47,52,…

 

638km – 15,49,54

 

 

Rok 2022

 

558km – 3,8,14,14,15,20,28,34,35,35,36,47,55,57,62,64,65,68,70,71,72,73,74,75,78,88,92

 

638km – 12,16,18,29,30,37,40,54,58,70,75,77,79

 

768km – 1,2,4,9,10,11,12,12,14,15,16,18,24,26,27,28,34,34,42

 

Rok 2021

 

168km – 4,9,16,17,18,29,30,33,45,45,48,51,52,53,63,76,85,…

 

242km – 3,4,5,9,30,32,34,37,39,40,41,42,60,62,63,64,65,…

 

392km – 4,5,43,48,60,72,….

 

242km – 18,21,23,25,26,27,…

 

354km – 3,11,12,16,19,20,27,38,41,42,52,54,61,69,71,76,77,78,79,89,….

 

299km – 23,41,43,44,46,64,…

 

558km – 3,3,6,9,15,17,26,27,29,32,40,56,…

 

758km–  1,3,6,6,14,27,28,31,32,37…

 

Rok 2020

 

351km – 3,11,12,16,27,38,52,61,69,71,76,77,78,…

 

758km – 3,5,7,8,9,10,12,14,19,…

 

558km – 8,12,25,28,34,40,45,47,52,…

 

638km – 15,49,54

 

1.Miesto

Šport E ( > 700 km) - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Šport C ( > 500 km) - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon - Dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - super dlhé trate - OZ Ružomberok - 2021. - Pigeon Race Results

 

 

 

 

1.Miesto

Šport G (Eso ročiak) - OZ Ružomberok - 2022. - Pigeon Race Results

1.Miesto

World Best Pigeon - Krátke trate - OZ Ružomberok - 2022.

 - Pigeon Race Results

1.Miesto

Majstrovstvo Slovenska - dlhé a superdlhé trate - OZ Ružomberok - 2022. - Pigeon Race Results