1655

Otec: 19-SK-0303-1655 Mp
V holubovi sa nachádza môj základný holub Markus Sollner

Brat holuba vyhral 1. miesto

World Best Pigeon – Dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021.
Majstrovstvo Slovenska – dlhé trate – OZ Ružomberok – 2021

2.miesto Šport C ( > 500 km) – OZ Ružomberok – 2022

 638.842 km/6,24,7,40,48,77
558.205 km/1,2,11,14,15,16,20,20,28,34

758Km-2,2,16,17,27,52

Pôvod holubov Markus Sollner, holuby sa osvedčili v testovacích staniciach vo svete (Sun City Milion Dollar, 8,miesto)